Algemene voorwaarden

Praktijk PerfectSkinByLin

 

De praktijk biedt informatieve consulten- en esthetische behandelingen aan.

Doelgroep: Eenieder met vragen en/of wensen ten aanzien van esthetische kwesties, vanaf 18 jaar. 

Jonger dan 18 dan met toestemming van ouders/ verzorgers.

 

Missie & Visie

PerfectSkinByLin staat voor kwalitatieve, esthetische behandelingen voor lichaam en gezicht.

De aangeboden zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt, die op zoek is naar kwalitatieve behandelingen door gecertificeerde schoonheidsspecialiste.

Aanmelden en benodigde informatie bij eerste bezoek:

Cliënten hebben geen verwijsbrief nodig voor een afspraak bij PerfectSkinByLin.  Voor een goede dossiervoering zijn gegevens als volledige naam, achternaam, geboortedatum, BSN (geldig legitimatiebewijs) en adres noodzakelijk. Ook is het van groot belang en derhalve uw plicht de medische voorgeschiedenis te bespreken met uw behandelend specialist, alsmede de huidige medicatie en eerdere cosmetische behandelingen ten aanzien van de huid.

 

Vergoedingen

De behandelingen worden door zorgverzekeraars niet vergoed. PerfectSkinByLin heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit heeft als gevolg dat de consulten en -behandelingen meestal ook niet vergoed worden. De kosten liggen echter fors lager dan het eigen risico dat u kwijt bent in geval van consultatie en/of behandeling in een ziekenhuis of ZBC.

 

Wachttijden

De openingstijden van de praktijk zijn ruim en worden naar behoefte uitgebreid.

 

Rechten en plichten

In ons Privacyreglement (elders op deze website te vinden) staan alle gegevens omtrent privacy, uw rechten ten aanzien van de door ons opgenomen informatie over u, geheimhouding en welke informatie door u op te vragen is.

Daarin staat ook beschreven wat de plichten van PerfectSkinByLin zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens alsmede specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens.

In enkele gevallen wordt inzage in dossiers verkregen door instanties voor kwaliteitsdoeleinden, waarbij echter geen persoonsgegevens getoond zullen worden.

Ten behoeve van tevredenheidsonderzoeken, nieuwsbrieven en aanbiedingen kan er gebruik gemaakt worden van mailadressen van cliënten. Op het intake formulier/ gezondheidsverklaring kunt u aangeven of deelname al dan niet gewenst is, evenals kan worden aangegeven dat gebruik van mailadressen voor dit doel niet gewenst is.

Voor iedere cliënt is het een plicht de medische voorgeschiedenis naar waarheid te bespreken met de specialiste, als ook de huidige medicatie en eerdere cosmetische behandelingen ten aanzien van de huid.

 

Kwaliteit & veiligheid

Het bewaken en verbeteren van alle vormen van kwaliteit en veiligheid is een continu proces. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt van goede informatie wordt voorzien. Daarom zorgen wij ervoor dat u goede uitleg krijgt over de behandelmogelijkheden en wat uzelf kunt doen om verbetering te bevorderen. Specifieke schriftelijke informatie over behandelingen is beschikbaar bij de praktijk.

 

No Show Boete

Heeft u een afspraak gemaakt maar kunt u toch niet? Dit kan gebeuren. Zorg er voor dat u zich uiterlijk 24 uur voor de afspraak afmeld. Doet u dit niet? Dan worden er kosten in rekening gebracht. 

 

Bij het niet komen opdagen (zonder af te melden) bij een intake worden er €20,- no show kosten in rekening gebracht.

 

Klachten & ideeën voor verbeteren

De praktijk doet haar uiterste best om patiënten naar tevredenheid te helpen. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. 

Heeft u wensen tot verbeteren of een klacht: wij vernemen dit graag. 

U kunt u klacht mailen naar info@perfectskinbylin.nl Wij nemen dan z.s.m contact met u op om de klacht te bespreken. 

Blijft de klacht hierna nog bestaan dan kunt u een klacht bij een onafhankelijke externe klachtencommissie of geschillencommissie indienen. 

 

Telefonische bereikbaarheid

Voor het maken van afspraken en vragen kunt u te allen tijde bellen met 0640183713

Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen naar info@perfectskinbylin.nl

Bereikbaarheid

Adresgegevens praktijk
BeatrixPark 24A

7101BN  Winterswijk

 

Parkeren
Er is veel parkeergelegenheid in de straat.

 

Staat uw gewenste behandeling er niet tussen? Ik voorzie u graag voor een persoonlijk advies. Neem bij vragen gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op. Aan de prijzen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wij geven geen geld retour.