Privacybeleid

Hier vind je de privacyverklaring van PerfectSkinByLin. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die door ons worden verzameld.

PerfectSkinByLin is een praktijk gevestigd in Winterswijk en gericht op huid en contour verbetering 

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door PerfectSkinByLin. Deze worden hieronder toegelicht.

 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven/ aanbiedingen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Aanmelden gaat via het intake/ gezondheidsverklaring formulier. 
 2. Contact opnemen; Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met 

PerfectSkinByLin via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van de behandeling.

 1. Analytics De website van PerfectSkinByLin verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 2. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers van jouw gegevens

De gegevens die PerfectSkinByLin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mail. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mail.
 2. E-mail: De e-mail van PerfectSkinByLin wordt gehost bij marketing. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van marketing.
 3. Website & back-up: marketing. De website en back-ups van de website worden gehost bij marketing. Gegevens die jij achterlaat op de website van PerfectSkinByLin zijn op de servers van marketing opgeslagen.
 4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door PerfectSkinByLin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze e-mail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@perfectskinbylin.nl met als onderwerp: uitschrijven nieuwsbrief.
 2. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met PerfectSkinByLin via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door PerfectSkinByLin of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stap verificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van PerfectSkinByLin privé is.

 1. Jouw rechten
 2. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PerfectSkinByLin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 3. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door PerfectSkinByLin. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij PerfectSkinByLin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij PerfectSkinByLin nic opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. 
 6. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PerfectSkinByLin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 
 7. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat PerfectSkinByLin  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@perfectskinbylin.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 8. Plichten

PerfectSkinByLin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of een consult in te kunnen plannen. Wij sturen tevens de gemaakte huidscan met een huid/ behandeladvies naar het door u opgegeven mailadres. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan PerfectSkinByLin de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met PerfectSkinByLin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

PerfectSkinByLin behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PerfectSkinByLin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PerfectSkinByLin te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.